Munkatársaink
Vezetőség
Csala Tibor

Csala Tibor
igazgató

Fogadóóra:
hétfő 10:30 - 11:30


egyetem
matematika - fizika tanár

uf Bálint Antal
szakmai igazgatóhelyettes

főiskola
szakmai elmélet tanár

uf

Czékus Elemér
általános igazgatóhelyettes

egyetem
matematika - fizika - informatika tanár
Pintér László

Pinter László
gyakorlati oktatásvezető

főiskola
szakmai gyakorlat tanár
Tanárok
Abt Imre Abt Imre


főiskola
szakmai elmélet tanár
Bába Károly Bába Károly
10.C. osztályfőnök

egyetem
történelem-földrajz tanár

uf Badényi Sándor
1/13.CE, osztályfőnök
főiskola
szakmai elmélet tanár
Baráth Nándor Baráth Nándor

egyetem
fizika tanár

Bene Katalin Bene Katalin
12.B. osztályfőnök
egyetem
angol - történelem tanár
uf Benkő Attila egyetem
gépész tanár
um Berkes Zoltán
12.A. osztályfőnök
egyetem
testnevelés,
logisztika és száll. üi. tanár
Borda Rozália Borda Rozália
9.AD. osztályfőnök

egyetem
földrajz-történelem tanár

Dr. Csatoné Konsza Ilona

Dr. Csatóne Konsza Ilona

egyetem
matematika-fizika tanár
uf

Dr. Csontos Sándor

egyetem
szakmai elmélet tanár
uf

Dr. Kertai György

egyetem
szakmai elmélet tanár
um Cser Viktória tanár
uf

Csikesz Péter

speciális gyakorlatok tanár

uf Csizmazia Botond
2/10.JM. osztályfőnök

főiskola - egyetem
motorkerékpár-szerelő tanár

uf Deme László egyetem
matematika - fizika tanár
uf Gémes Gábor egyetem
földrajz tanár
uf Gyöngyösi László egyetem
angol tanár
Győri Sándor Győri Sándor
1/15.C osztályfőnök

egyetem
gépész tanár

Havrincsák Gábor Haramia László
egyetem
matematika, fizika, informatika tanár
Havrincsák Gábor Havrincsák Gábor
3/11.JKM. osztályfőnök
egyetem
motorkerékpár-szerelő, járműfényező tanár
um Heinrich Gabriella

egyetem
matematika-fizika tanár

uf Horváth Zoltán
1/13.FC., 1/15.FC. osztályfőnök

főiskola
mérnök tanár

uf Ipacs István

egyetem
autószerelő - informatikat anár

Jáhiné Zsemberi Erika Jahniné Zsemberi Erika
10.B. osztályfőnök

egyetem
testnevelés tanár

um Jakab Emese
10.A. osztályfőnök

főiskola
német tanár

uf Kecskés Tibor
11.A. osztályfőnök
egyetem
földrajz-testnevelés tanár
uf Kerekes Pál főiskola
szakmai elmélet tanár
uf Király Péter

egyetem
földrajz - történelem tanár

Kocsis Mária Kocsis Mária
11.CD. osztályfőnök

egyetem
magyar-történelem tanár

Kondacs Zoltán Kondacs Zoltán egyetem
angol tanár
um Kószó Éva
2/14.A., 5/13.A. osztályfőnök
szállítmányozási üi. - logisztikai üi. tanár
um Kovács Mária Magdolna
2/14.FA. osztályfőnök

szakmai elméleti tanár
um Kőszegi Andrea

egyetem
magyar tanár

uf Lakatos Gabriella
2/14.FSZA. osztályfőnök

egyetem
angol- örténelem tanár

uf Lakos László
12.CD. osztályfőnök

egyetem
szakmai elmélet tanár

uf Limpek Erika

egyetem
angol tanár

uf Makra Lajos
2/10.K. osztályfőnök

főiskola
szakmai elmélet tanár

uf Martinek Csaba

szakmai elmélet tanár

um Miklós Krisztina

főiskola
szakmai elmélet tanár

um Mikola Éva
9.B. osztályfőnök

egyetem
informatika tanár

um Petruska Helga
11.B. osztályfőnök

egyetem
magyar - angol tanár

Pintér László Pintér László
2/12 FJ, FK. 2/14.FC. osztályfőnök
főiskola
szakmai gyakorlat tanár
um

Pusztai Gabriella

Fogadóóra:
hétfő 11:30 - 12:30

egyetem
kémia - fizika tanár
uf Rajtik Valéria
10.D. osztályfőnök

egyetem
magyar-történelem tanár

uf Ráczné Csík Ilona
9.R. osztályfőnök

egyetem
matemetika-fizika tanár

um

Savanyáné Losonczi Csilla

Fogadóóra:
hétfő 10:30 - 11:30

egyetem
német - orosz tanár
um Schrancz Marietta

főiskola
biológia - testnevelés tanár

uf Süli László
2/14.E. osztályfőnök

főiskola
szakmai gyakorlat tanár

 

um

Szabóné Mag Márta

Fogadóóra:
hétfő 10:30 - 11:30

egyetem
matematika-fizika tanár

uf Szalkai István egyetem
szakmai elmélet tanár
Szamosköziné Méri Ilona Dr. Szamosköziné Méri Ilona egyetem
matematika - fizika - informatika tanár
um Szommer Csilla
9.C. osztályfőnök

egyetem
magyar - angol tanár

Szűcs Tamás Szűcs Tamás
1/9.JK. osztályfőnök

egyetem
informatika - technika tanár

uf Tóth József
2/14.C., 5/13.C.

szakközépiskola
autószerelő gyakorlati tanár

Tóth Margit Tóth Margit

egyetem
magyar - történelem tanár

uf Türk Balázs

egyetem
testnevelés tanár

um Varga Zita
egyetem
német tanár
uf Vereb Gábor

főiskola
szakmai elmélet tanár

Oktatást segítők, adminisztrátorok, egyéb dolgozók
um Dr. Tanács Tímea munkaügyi ügyintéző
palfi Frecot Tamás raktáros
um Gömöri Éva műszaki vezető
palfi Hevesi József gazdasági ügyintéző
palfi Jenei István udvaros
um Kardosné Gera Mária gazdasági ügyintéző
um Kazai Károlyné iskolatitkár
um Mártonné Csernus Ágnes iskolatitkár
palfi Ökrös Gábor portás
um Olajos Laura könyvtáros
palfi Pálfi László rendszergazda
um Pásztorné Magyar Ildikó munkaügyi ügyintéző
uf Seres Antal
gondnok
um Süliné Németh Edit gazdasági csoport vezető
Szűcs Péter Pál iskolapszichológus
uf Zerza Béla karbantartó